Larin Parasken leskenlaulu

Teksti

1.

I

Kotihein on koikutaane
majoilleen on mainitaane
kukas koikkuu on kottiine
ken majoilla mainitsoopi
5ei uo kultoaa kotonui
ei uo miestä millaistakui

II

jäin miun puolen vuuvettaini
puolet peää-alaisiiaini
kirppuin on kisottavaksi
10kärppäsiin on käytäväksi

III

ketäs kynnyll mie kykitöö
ajan atran sarvikkooni
ajan aamulla varraini
ei uo miestä milloistaakuu
15jäävät miu polosen piiuu
jäävät kynnyt kyntämättöö
ja pellot perustamattuu
ei uo kyllin kyntäjäistä
ei viljoin vakkoojaistuu

2.

IV

20pojastaase miu isooni
pojastaase miestä toivoo
mutt en tiie mie polonii
en tiie polonen piikui
tullookos polon pojastu
25laiha linnu lapsoisestu
emolle elattäjäini
maamon maahan saattajani

V

mie en tiie itsekkääne
mitä tulloo tehhystääni
30kasvaa kannettuisestaini
jos tulloo suru su’ulle
helle heimolle hyvälle
su’un surja heimon herja
vanhemmalle vatsan hauve
35pään polku hyvän issoosii
mie en tiie itsekkääne
mikä kasvaa kannetustu
mikä tehhystä tulloopi

VI

soisin suomain mie hyväks
40kantamain on kauneheksi
jott ei puuttuis ne puhheeti
jott ei turhii vaa tulisi
jottei sais sannoi paljuu
valeheei ei laukiais
45pääll ei kauno kannetuini
valkeaisen vaalittuini
soreaisen souvetuini
sois eukko oman pojjaise
paremmaksi itsiääse

VII

50emo on näht suuren vaivuu
näht on vaivan varrain on noustu
näht on vaivan vaaliess
monet yöt unetta jäänty
monet illat iltasettu

3.

VIII

55mie en tiie itsekkääne
kuka kurjan syöttänäänee
vaivasen elättänääne
mikä tie miu perriipi
kuka kolkka kollohtaapi

IX

60tänä päin on tässä laulan
mutt en tiie mie polone
kuss mie huomena kujerrui
mie en tiie itsekkääne
mihis jouvu joukkuneeni
65laiha lintu lapsineeni
mie polonen poikineeni
olenkos omilla mailluu
vain mie vieren vierahiini
sitä soisin mie polonen
70ku oisin omilla mailla
näill on kunnun kukkuloilla
näill on kelpo kennähillui

X

[s]ian tiesin kuss on synnyin
aian kaik on kussa kasvoin
75tiie ei toaan takanenkkaa
takasenkaa ei takani
kuhus kuoleman pitteääpi
kuhus henki heitetäänii
kuolenk korpeen vai kottiihi
80vain mie koaaun kankahalli
vain koaaun katoksen alli
sitä soisin mie polonen
jos mie kuolisin kottiihiee
koaatusin katoksen allii
85lauvoilleen on lankiaisin
[suris] ei hyvä sukkuini
eikä heimot hellehtiisi
jos mi kuolen korven päähyyn
kankaan nennään on koaatun
90kuolen korven laitasiini
siit suroot hyvä sukkuini
siit ne heimot hellehtiiti
Jumalainen varjelkooni
hyvä Jesus estäkääne
95korven päähän kuolemastui
kankahall on kaatumastui
jos mie kuolen korven päähyyn
kaaun kankaan mie nennääni
suvet suojaan vettääti
100karhut kuopan kaivelooti
harakka lukkoo hauvui
mustat linnut muistelootuu
korpit luilla luikkuvaatii
ja varikset varrellani
105mustat linnut muuollaini

Selityksiä

kukas koikkuu on kottiine (rivi 3): Kuka odottaa minua kotiin; koikkua ’kaihota, kaivata’ (Timonen 2004, 293; 1980, 146).

jäin miun puolen vuuvettaini (rivi 7): Ts. puolet vuoteesta on jäänyt tyhjäksi (Timonen 2004, 293).

ketäs kynnyll mie kykitöö (rivi 11): Kykittää ’houkutella’ (Timonen 1980, 146).

ajan atran sarvikkooni (rivi 12): Atran sarvikko ’auran kädensija’ (mts. 146).

pojastaase miu isooni (rivi 20): Isällä tarkoitetaan tässä Parasken miestä (mts. 169).

helle (rivi 32): ’Huolen aiheuttaja’ (mts. 146).

surja (rivi 33): ’Surun aiheuttaja’ (mts. 146).

vatsan hauve (rivi 34): ’Sydänsuru’ (mts. 146).

monet illat iltasettu (rivi 54): Iltanen ’ilta-ateria’ (mts. 147).

kollohtaapi (rivi 59): Kollohtaa ’kokoaa’ (mts. 147).

[s]ian (rivi 73): Korjattu muiden versioiden perusteella.

takasenkaa ei takani (rivi 76): Ei takaisenkaan takainen eli ei edes esi-isän esi-isä. Myös edellisen rivin toaan on ehkä sanan taka muoto (Timonen 2004, 295).

[suris] ei hyvä sukkuini (rivi 86): Täydennetty muiden versioiden perusteella.

hellehtiisi (rivi 87): Hellehtiä ’surra, sääliä’ (Timonen 1980, 148).

hauvui (rivi 101): Haudan (muiden versioiden perusteella).

luikkuvaatii (rivi 103): ’Puhaltavat (kuin) paimentorveen’ (mts. 148).

Tausta

Larin Paraske esitti tämän runon Adolf Neoviukselle Sakkolan pappilassa kesäkuun ensimmäisenä päivänä 1888, kolme viikkoa miehensä kuoleman jälkeen. Se on julkaistu Suomen Kansan Vanhoissa Runoissa (V3/518) sekä myöhemmin ainakin kokoelmassa Näin lauloi Larin Paraske (Timonen 1980) otsikolla ”Kun mie kuolisin kottii”. Tämän sivun teksti on otettu Senni Timosen (2004, 288–297) analyysistä, johon perustuu myös runon jakaminen kolmeen osaan ja kymmeneen jaksoon. Teksti perustuu enimmäkseen Neoviuksen alkuperäiseen muistiinpanoon ja poikkeaa joissain yksityiskohdissa SKVR:ssä julkaistusta versiosta. Neovius kirjasi runon sekä saneltuna että laulettuna, joista tässä on esitetty laulettu muoto.

Runo on rakenteeltaan ”lyyrinen ketju”, joka on luotu yhdistelemällä ja muokkaamalla aineksia, jotka enimmäkseen esiintyvät myös muualla Parasken runoissa. Runon perusaiheet noudattavat inkeriläisen leskenlaulun mallia (mts. 296, 434–435 (viite 164)).

Kieli

Runon sanellussa muodossa suuri osa säkeistä on pituudeltaan alle kahdeksan tavua, mutta laulettuina säkeet yleensä pitenevät kahdeksantavuisiksi (Parasken runojen mitasta tarkemmin Lauerma 2001). Esimerkiksi sanellusta säkeestä kukas koikkuu kottii tulee laulettuna kukas koikkuu on kottiine. Säkeen pidentyminen tapahtuu täytesanojen (kuten on) lisäksi myös viimeisen sanan loppuun tulevilla pidennyksillä.

Paraskella näissä lopputavuissa eli sakaremuodoissa esiintyi vaihtelua sen mukaan, olivatko ne esilaulajan laulamassa säkeessä vai kertaajan laulamassa toistossa. (Kertaajana toimi kuoro, kahden laulettaessa toinen laulaja ja yksin laulettaessa laulaja itse (Timonen 2004, 252).) Myös sillä oli Parasken mukaan merkitystä, millä nuotilla runo laulettiin (mts. 270). Neoviuksen koostamien taulukoiden mukaan esimerkiksi saneltu pannoot laulettaisiin ensimmäisellä kerralla panevui ja kerrattaessa paneevat (mts. 260). Tämän runon kohdalla Neovius on nähtävästi kirjannut ensimmäisellä kerralla lauletut muodot, joissa i on e:tä tavallisempi ja u:n kaltaiset pyöreät vokaalit ovat yleisiä (mts. 261, 292).

Lähteet

Lauerma, Petri. Larin Parasken epiikan metriikasta. Virittäjä 1/2001, s. 44–58. (Viitattu verkkoversioon (PDF).)

Timonen, Senni (toim.). Näin lauloi Larin Paraske. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1980. ISBN 951-717-237-0.

Timonen, Senni. Minä, tila, tunne. Näkökulmia kalevalamittaiseen kansanlyriikkaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. ISBN 951-746-571-8.