Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
Opintotoimisto

Opintotoimiston päätepalvelut ja unix-pikaopas

[Tämän oppaan paperiversion on julkaissut LTKK:n opintotoimisto vuonna . Oppaan on (ilman lupaa) siirtänyt verkkoon Harri Perälä <harri.perala@iki.fi> .]

1. Johdanto

Kädessäsi on toinen painos fukseille suunnatusta selviytymisoppaasta koulumme tietokonemaailmaan. Samoihin kansiin on nyt kerätty sekä opintotoimiston päätepalveluiden käyttöohjeet sekä perusasiat Unix-koneiden käytöstä sekä yleisimmistä ohjelmista. Oppaan tarkoituksena on antaa sinulle perustiedot ja -käskyt päästäksesi alkuun, ei tehdä sinusta ATK-alan gurua. Lisätietoja saat koulumme kursseilta, alan kirjallisuudesta sekä koulun henkilökunnalta.

2. Päätehuoneet ja mikroluokat

Koulumme käytäviltä löytyy lukuisia huoneita, jotka on täytetty tietokoneilla. Luokkia on kolmenlaisia: pääteluokkia, mikroluokkia ja työasemaluokkia. Pääteluokat sijaitsevat ATK-keskuksessa (huoneet 1431 ja 1452). Niitä suositellaan ensisijaisesti sähköpostin käyttöön, newsien lukemiseen sekä ohjelmoinnin harjoitustöiden tekoon. Päätteitä löytyy myös ylioppilastalolta. Mikroluokat soveltuvat tekstinkäsittelyyn ja taulukkolaskentaan, ja niiden resursseja ei siis pidä varata esimerkiksi sähköpostin lukemista varten. Yleisessä käytössä ovat mikroluokat 1445 (ATK-keskus) sekä ylioppilastalon mikroluokat. Osastojen omat mikroluokat on tarkoitettu ensisijaisesti ko. osaston opiskelijoiden käyttöön.

3. Opintotoimiston päätepalvelut

3.1. Kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu päätteeltä, joita löytyy esim. pääteluokista, I vaiheen 4. ja 5. krs:n auloista, kielikeskuksen nauhalainaamosta (4. krs, aulasta oikealle, käytävän oikealla puolella) ja ylioppilastalon aulasta.

Ruudussa esim. Laser:>

Kirjoita C LIBRA

Kirjoita HELLO ILMO.HAOP

Anna opiskelijanumerosi

Anna syntymäaikasi (ei tule näkyviin ruudulle), muodossa PPKKVV. Esim. jos olet syntynyt 5.11.1973 anna 051173

Toimi ohjeiden mukaan valiten ensin joko kursseille tai tentteihin ilmoittautumisen ja sen jälkeen haluatko

Listaus tulostaa ilmoittautumisesi ATK-keskuksen rivikirjoittimelle, joka sijaitsee I vaiheen 4. krs:n käytävän päässä. Muista aina tulostettuasi myös käydä hakemassa tulosteesi!

Ilmoittautuminen tapahtuu kurssin numeron perusteella (löytyy opinto-oppaasta). Huom. matematiikan ja fysiikan kursseille ilmoittaudutaan kullekin osiolle erikseen: 1113-A, 1303-2 jne.

Poistuminen tapahtuu painelemalla numeroa 9 (pois) kunnes kone kysyy taas opiskelijanumeroa. Poistumiskomento on 010101.

Kursseille ilmoittautumisajat ovat:

Tentteihin ilmoittautumisen tulee tapahtua vähintään kolme (3) arkipäivää ennen tenttiä, mutta tentin saa peruttua vielä kaksi (2) arkipäivää ennen tenttiä. Jos siis tenttisi on keskiviikkona, tulee sinun ilmoittautua viimeistään edellisen viikon perjantaina, mutta perua voit vielä maanantaina!

Välikokeisiin ei ilmoittauduta päätteeltä! Varmista aina ko. aineen opettajalta, kuinka ilmoittautuminen tapahtuu, vai vaaditaanko sitä ollenkaan.

3.2. Kielten kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen

Kielten kursseille ilmoittautuminen tapahtuu lähes samoin kuin muillekin kursseille, kuitenkin komennolla

HELLO ILMO.KIOP

Pääte kysyy jälleen opiskelijanumeroasi, mutta ei syntymäaikaasi vaan esittää kysymyksen

Sinäkö se oot ?

Jos siis olet koneen ehdottama henkilö, vastaa kyllä (1).
Muuten käyttö kuten muille kursseille/tentteihin ilmoittautuessa.

1. ja 2. periodin kielikursseille ilmoittautuminen alkaa 24.8. ja päättyy 27.8.1998 klo 12.00. 3. ja 4. periodin kursseille ilmoittautuminen alkaa 14.12. ja päättyy 13.1.1998 [sic!] klo 12.00. Päätteelle ilmoittautumisen lisäksi täytetään ilmoittautumislomake (katso lisätietoja kielikeskuksen opinto-oppaasta).

3.3. Muut Libra-palvelut

Opintosuoritusten selaaminen

Suoritettujen kurssien arvosanoja voit katsella selaa-ohjelman avulla. Se käynnistyy librasta komennolla:

HELLO SELAA.HAOP

Opiskelijanumerosi antamalla pääte hakee tenttituloksesi, joiden rekisteriin viennistä on kulunut vähemmän kuin 60 päivää.

Opintorekisteriotteen tilaaminen

Opintorekisteriotteen ja opiskelutodistuksen voi tilata etukäteen, ja käydä sitten seuraavana päivänaä lunastamassa se opintotoimistosta. Tilaaminen tapahtuu komennolla

HELLO TILAA.HAOP

Opintorekisteriote maksaa 10 mk, mikäli käyt sen itse hakemassa opintotoimistosta. Postissa lähetettynä ote maksaa 15 mk. Opiskelutodistus on ilmainen (yleensä).

Opintorekisteriotteen selaaminen

Opintorekisteriotetta voi selata libra-palvelimen kautta ilmaiseksi komennolla

HELLO OTE.HAOP

4. UNIX

Korkeakoulun koneissa on UNIX-käyttöjärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet käyttänyt aikaisemmin mikrotietokonetta, jossa on DOS-käyttöjärjestelmä, eivät samat käskyt toimikaan täällä. Perusteellisempaa tietoa käyttöjärjestelmästä saat esim. ATK-keskuksen julkaisemasta UNIX-käyttäjän oppaasta tai lukuisista alan kirjoista, mutta tässä muutama käsky, joilla pääset alkuun:

cdvaihtaa hakemistoa, esim. cd omat siirtyy alihakemistoon 'omat'
cpKopioi tiedoston. Toimii lähes kuten DOS:n vastaava
fingerHakee tietoa muista koneen käyttäjistä. eEsim. finger tulostaa kyselyhetkellä koneessa sisällä olevien tiedot, finger markku@otax.tky.hut.fi tulostaa tiedot käyttäjistä, joiden nimi on markku koneesta otax.tky.hut.fi.
logout, exitLopettaa istuntosi koneessa
lltulostaa hakemistolistauksen (= DOS:n dir)
mankertoo lisätietoja käskystä, esim. man ll kertoo lisätietoja käskystä ll
mkdirluo uuden hakemiston
rmtuhoaa tiedoston tai hakemiston
rmdirtuhoaa hakemiston

4.1. Käyttäjätunnuksen hakeminen

Jokaisella koulumme opiskelijalla on mahdollisuus saada käyttäjätunnus koulumme tietokoneverkkoon. Käytännössä kaikilla tällainen onkin, sillä sitä tarvitaan jossakin opintojen vaiheissa. Lisäksi käytettävissäsi on sähköposti, sähköiset uutiset, yhteydet Suomessa olevien yliopistojen ja korkeakoulujen verkkoon ja edelleen ulkomaille.

Käyttäjätunnusta haetaan täyttämällä hakemus ATK-keskuksessa huoneessa 1461. Uusille opiskelijoille on esitäytetyt lomakkeet.

4.2. Yhteydenotto päätteeltä

Päätteitä löytyy ATK-keskuksesta kaksi luokallista. Kytke virta päätteeseen alareunan virtakytkimestä. Hetkisen odoteltuasi päätteelle ilmestyy tekstiä ja sen jälkeen kehoite:

Laser8>

Kehoite voi olla myös muunmuotoinen: Laser6>, Koser2>, Tiser4> jne..

Ota tämän jälkeen yhteys haluamaasi koneeseen (esim. hepo):

connect hepo

tai lyhyemmin

c hepo

Kone kysyy tämän jälkeen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Käyttäjätunnus tulee näkyviin kun kirjoitat sen, salasana ei.

Tämän jälkeen tulostuu tekstiä, esim. ylläpidon ilmoituksia tai ilmoitus saapuneesta postista. Älä koske mihinkään ennen kuin kehoite

hepo:~>

ilmestyy ruudun alareunaan. Kirjoittele käskysi vasta sitten.

4.3. Yhteydenotto modeemilla

Yhteydenotto modeemilla tapahtuu periaatteessa samalla tavalla kuin päätteeltäkin. Aluksi soitetaan koulun modeemeihin, jotka on kytketty päätepalvelijaan. Koululla on kaksi modeeminoumeroa:

4.4. Yhteyden päättäminen

Ensin on poistuttava ohjelmasta, jota käytetään. Tämän jälkeen pääteistunto päätetään komennolla

logout

4.5. Sähköposti

Sähköposti on mukava tapa pitää yhteyttä esim. lukioaikaisiin kavereihin muissa korkeakouluissa tai yliopistoissa. Edellytyksenä on, että tiedät ystäväsi sähköpostiosoitteen. Osoite muodostuu käyttäjätunnuksesta ja järjestelmätunnuksesta. Esim. Matti Meikäläisen sähköpostiosoite on meikalai@lut.fi. Merkki @ saadaan muodostettua päätteillä näppäinyhdistelmällä compose character a ja uudelleen a. (Kaikki compose-näppäimen takaa löytyvät erikoismerkit näkee komennolla composet matolan koneissa.)
Kansanomainen nimi merkille on kissanhäntä tai miu-mau-merkki.
Korkeakoulun sisällä postia lähettäessäsi voit jättää järjestelmätunnuksen pois ja lähettää postia pelkällä käyttäjätunnuksella. Sitäkään sinun ei välttämättä tarvitse tietää, sillä muoto Etunimi.Sukunimi kelpaa myös. Itse asiassa on suositeltavaa, että ystäväsi kirjoittelisivat sinulle juuri tällä tunnuksella ja muista korkeakouluista muodossa Etunimi.Sukunimi@lut.fi.

Käytössä on useita erilaisia sähköpostiohjelmiäa, joista ehkä käytetyimmät ovat elm ja pine.

Pine

Pine käynnnistyy komennolla

%> pine

Tällöin pääset pinen päävalikkoon, josta edelleen pinen eri osiin:

?Yleisohje
CAloitetaan uuden viestin kirjoittaminen
ISanomavalikkoon
LKansioiden hallinta
AOsoitekirjan käsittely
Sohjelman määritysten muuttaminen (esim. kirjoitin)
qLopetus

Sanomavalikossa pääsee lukemaan saapuneita viestejä. Nuolinäppäimillä siirrytään ko. viestin kohdalle ja painetaan enter.
Uusi viesti kirjoitetaan valitsemalla päävalikosta c. Ruudulle saadaan tyhjä sanomapohja, jonka To: kenttään kirjoitetaan viestin saaja ja Cc: kenttään mahdolliset muut vastaanottajat. Viestin otsikko tulee Subject: kenttään. Tämän jälkeen kirjoitetaan teksti. Viesti lähetetään komennolla Ctrl-x. Help-valikkoon pääsee kysymysmerkillä (?).

4.6. Uutiset

Sähköisten uutisten, newsien, lukemiseen voi käyttää esimerkiksi ATK-keskuksen suosittelemaa slrn-ohjelmaa. Se käynnistyy komennolla

slrn

Komentoja:

qpoistuu ohjelmasta
ppostittaa uuden artikkelin
cmerkkaa ryhmän uutiset luetuksi
qpalaa päämenuun ryhmän sisältä
htakaisin valintaikkunatilaan
otallettaa
?lisää näppäinohjeita

Uutisista kannattaa seurata erityisesti kaikkia lut- ja ltky-alkuisia ryhmiä, sillä niissä ilmoitetaan monista ajankohtaisista
tapahtumista ja opintoihin liittyvistä asioista. Slrn:n lisäksi voi käyttää myös nn, gnus sekä trn -uutistenlukuohjelmia.

4.7. Tulostaminen

Vain muutamat koulun mikroista on kytketty suoraan tulostimeen. Muilta mikroilta asiakirjan voi tulostaa postscript-muodossa tiedostoksi, joka siirretään (esim. ftp-siirto) unix-kotihakemistoon. Tiedoston tulostaminen tapahtuu sitten komennolla

lp -d<tulostusjono> <tiedosto>

Eli tiedoston printti.ps tulostus kirjoittimelle tiku:

lp -dtiku printti.ps