Eino Leino: Helkavirsiä

Internetixissä oli aikoinaan Eino Leinon runoutta käsittelevä sivusto, johon kuului laaja kokoelma Leinon tekstejä, myös Helkavirret. Sivusto kuitenkin poistui verkosta muistaakseni joskus kesällä 2001. Internetixistä kerrottiin syyksi, että heidän sopimuksensa sivuston tekijän kanssa oli päättynyt. Itse runot palasivat Internetixiin joulukuussa 2002 runotietokannassa, joka mahdollistaa myös tekstihaut koko aineistosta. Tietokannasta ei tätä kirjoittaessani voi tehdä hakuja runokokoelman nimen perusteella, joten juuri Helkavirsien lukeminen on hieman hankalaa.

Runojen paluuta odotellessani päätin itse laittaa Helkavirsien tekstin saataville. Tekijänoikeus ei ole ymmärtääkseni enää voimassa, koska Leinon kuolemasta (1926) on kulunut yli 70 vuotta.

Tämän version pohjana on alkuperäisestä Internetixin sivustosta tallentamani teksti, joka oli ilmeisesti kummankin sarjan ensipainosten mukainen. Olen kuitenkin ottanut varsinaiseksi auktoriteetiksi paperisen Otavan painoksen[1] ja muuttanut löytämäni eriävät kohdat sen mukaiseksi. Merkittävin ero Internetixin tekstiin on se, että ensimmäisessä sarjassa ovat mukana myös runot "Kimmon kosto" ja "Luojan leipä". Sivusto mainitsi, että Leino lisäsi nämä alun perin kokoelmassa Kangastuksia ilmestyneet runot vasta ensimmäisen sarjan toiseen painokseen (1913). Olen myös korjannut pari tekstissä ollutta virhettä, kuten "äälle järvien hävisi" > "jäälle järvien hävisi", "ltse poikia pimeyden" > "itse poikia pimeyden".

Kuvamuodossa Helkavirret ovat saatavissa Helsingin yliopiston kirjaston Helmi-tietokannasta. Nimekkeet ovat "Helkavirsiä [1]" ja "Helkavirsiä [2]".